Yurtdışında öğrenim görecek erkek öğrenciler, askerlik tecili için Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığına, yurtdışında ise ilgili Türk Konsoloslukların Eğitim Ateşeliklerine başvuru yapmalıdırlar. Öğrenciler yurtdışında öğrenim görecekleri programın ( dil eğitimi,ön lisans, lisans, master, doktora,sertifika,diploma gibi) süresi doğrultusunda askerlik tecili yaptırabilirler. Ancak, askerlik tecili için aranan bir yaş sınırı vardır. Buna göre, lisans eğitimi yapacak öğrencilerin 29 yaşını, doktora eğitimi yapacakların ise 33 yaşını tamamlamamış olmaları gerekir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ KAZANARAK
ASKERLİĞİ ERTELETMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR.

1 ) Milli Eğitim Bakanlığından alınacak başvuru formunun eksiksiz doldurulması Yurtdışında ki okulunuzdan kabul mektubunun orijinali ve Noter onaylı Türkçe çevirisi.
2 ) En son mezun olduğunuz okulun Diplomasının noter tasdikli 2 adet kopyası
3 ) Yurtdışındaki okulunuzdan kabul mektubunun orijinali ve Noter onaylı Türkçe çevirisi.
4 ) Varsa ÖSS sonuç Belgesi ( yurtdışında lisans eğitimi görecek başvuru sahipleri için)
5 ) 2 adet noter onaylı Nüfus Cüzdanı örneği
6 ) 2 adet Askerlik Durum Belgesi
7 ) 6 adet vesikalık fotoğraf
8 ) Devlet Memuru ise görevinden istifa belgesi

YURTDIŞINDA EĞİTİM İÇİN ASKERLİK TECİLİ NASIL YAPILIR?

Dil Kurslarına Gidenler: Yurtdışında dil eğitimi alacak öğrenciler en fazla 1,5 yıl olmak üzere dil okulundan aldıkları kabul belgesi ile birlikte askerlik tecili yaptırabilirler. Öğrenci 1,5 yılın sonunda öğrenci, ön lisans, lisans veya yüksek lisans eğitimine başlar ise tecil işlemini yenilemek durumundadır.

2 Yıllık Okullara Gidenler: Yurtdışında ön lisans eğitimi alacak öğrenciler okulundan gelen okul kabul mektubu ile birlikte askerlik teciline başvuru yapabilirler. Ön lisans programları için en fazla 3,5 yıl tecil işlemi yapılabilir. Arkasından lisans programlarına geçiş yapılırsa askerlik tecili yenilenebilir.

3 veya 4 Yıllık Üniversite Lisans Programlarına Gidenler: Yurtdışındaki üniversiteden alınan kabul belgesi ile birlikte askerlik tecili yaptırabilirler.

Master ve Doktora Öğrencileri de yurtdışındaki okullarından alacakları kabul mektubu ile birlikte tecil yaptırabilirler.

ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ NEREDE YAPILIR?

Askerlik tecil işlemleri için , Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü Yurtdışı Öğrenciliği Tanıma Birimine başvuru yapabilirsiniz. Bu birim, öğrencinin evrakları eksiksiz ise bir hafta içerisinde öğrencinin yurtdışında ki eğitimine onay verir ve Milli Savunma Bakanlığına yazarak öğrencinin askerliğini tecil etmesini sağlar. İşlemler yaklaşık bir hafta sürer. Öğrencinin bizzat kendisinin Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Öğrenciliği Tanıma Birimine Başvuru yapması gerekir. Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğrenci statüsünü kazanmak ve bu şekilde askerliği erteletmek en iyi çözümdür. Ayrıca, öğrenci resmi olarak “öğrenci” sayılacağından yurtdışına çıkışta ödenen 50 USD’den muaf olabilir. Ayrıca, gideceği ülkedeki T.C Büyükelçiliği Eğitim Ateşeliğine Kaydını yaptırarak, “özel öğrenci” statüsünün ayrıcalıklarından yararlanabilir.

Başvuru Adresi:
Milli Eğitim Bakanlığı
Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
06648 Bakanlıklar, Ankara
Tel : 0312-413 16 32
Faks :0312-418 45 53

Başvuru Ne Zaman Yapılmalıdır?

Başvurular Haziran ayında başlar ve ertesi yılın Nisan ayına kadar devam eder.

Amerika veya Kanada’da iseniz başvurunuzu ya da dosya açılması işlemini aşağıdaki Eğitim Ateşeliklerine yapmanız gerekir.

Amerika’da aşağıda belirtilen eyaletlerde iseniz veya KANADA ‘da iseniz TC. Washington DC Büyükelçiliğine başvuru yapmanız gerekir; District of Colombia, Maryland, Virginia, West Virginia, Bahamas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Alabama, Arkansas, Louisiana, Missisippi, New Mexico, Oklahoma, Tennessee ve Texas

T.C Washington DC Büyükelçiliği

Eğitim Ateşeliği

2525 Massachusetts Avenue NW
Washington DC 20008
Tel : 202-612 68 10
Fax: 202-319 15 38

Eğer aşağıdaki Eyaletlerden birinde iseniz başvurunuzu T.C Los Angeles Konsolosluğuna yapmanız gerekir; Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Pacific Islands, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio,ve Wisconsin

T.C Konsolosluğu- Los Angeles

Eğitim Ateşeliği

4801 Wilshire Boulevard
Suite 311, LA 90010
Tel : 323-934 01 98
Faks: 323-934 68 27

İngiltere’de Bulunan Öğrenciler ya da dosyalarını açtırmak isteyenler ise şu adrese başvuru yapmalıdırlar:

T.C Londra Konsolosluğu

Eğitim Ateşeliği

256 Edgware Road Tigris House
London W2 1DS
Tel: 0044 207 7241511

Yukarıdaki adreslere şahsen veya posta ile başvuru yapılabilir. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığına öğrencinin bizzat başvuru yapması gerekir.

Yurtdışında Eğitimini tamamlayan veya Öğrenci Statüsünden başka bir statüye geçenler mutlaka bağlı bulundukları eğitim müşavirliğinden dosyalarını kapatmalıdırlar.

0 Yorum:


  •  yazmış:


Asağıdaki arama formunu kullanın

Arama formu sitenin tüm içerği içinde aradığınız kelimenin geçtiği sayfaları bulup listeler

Ya da

Direk bize sorun

ankara@west-edu.com
×