ABD’de yüksek öğretim kurumları kuruluş ve yöntemleri açısından 2 gruba ayrılırlar:

Özel Okullar: Bunlar vakıflar, organizasyonlar (GM’in desteklediği ve kendi okulu olan (GM Institute), dini kurumlar tarafından desteklenir (Not: Amerika’daki 1st Amendmend’den dolayı bu kurumlar tarafından desteklenen okullarda kesinlikle bir din aşılaması olmaz. Sadece sıkı bir disiplin vardır.)

Devlet Okulları: Bunlar hem federe devlet, hem bulundukları eyalet tarafından desteklenen, genelliklede adının başına (University of…) veya sonuna(…State University) baş ve son ekleri gelerek anılan okullardır. (Not: ABD’ de sadece University of Pennsylvania devlet okulu değildir).

ABD’ de toplam 3300 adet civarında yüksek öğretim veren okul vardır. Bunların yaklaşık yarısı özel, yarısı da devlet üniversiteleridir. Bu 3300 okul ABD’nin 50 eyaletine yayılmış durumdadır. ABD’ de her eyalet bir devlet olduğundan her eyaletteki üniversiteleri kendi içinde değerlendirmek gerekir.

ABD’ deki yüksek öğrenim kurumlarında görülen tahsilin kalitesi, verilen diplomanın geçerliliği yönünden özel okullar ile devlet okulları arasında hiçbir fark yoktur. Önemli olan akredite yani eşdeğerli (geçerli) olmasıdır. Hem özel okullarda, hem de devlet okullarında öğrenim paralıdır. Genellikle, devlet okulları, öğrenim ücretlerinin düşüklüğü sebebiyle, öğrenci mevcudu daha büyüktür ve sınıflar daha kalabalıktır.

ABD’ deki yüksek öğrenim kurumları dört ayrı bölümde incelenebilir: Community College’ ler ve bazı College’ler, University’ler, Institute of Technology’ler.

3.1 Community College’ lar ve bazı College’ lar

Ön lisans derecesi veren 2 senelik yerel okullardır. Bu okullarda 1 sene okuduktan sonra

Veya bitirdikten sonra üniversitelere (gerekli not ortalaması tutturmak kaidesiyle) kolaylıkla transfer olma imkanı vardır. Bu okulların fiyatları College’lere ve University’ lere daha ekonomik olur. Bu okullar, lise not ortalamaları düşük olan öğrenciler için tavsiye edilir.

3.2 Bazı College’ler

Üniversite statüsünde olup lisans eğitimi veren okullardır. Bunlara University yerine College denmesinin tek sebebi bünyelerindeki fakülte sayısıdır. Bu kurumlara örnek olarak eğitim fakültesi ve işletme fakültesi dışında öğretim vermeyen kuruluşları gösterebiliriz. (Nadiren de olsa bazı college’ler 2 senelik ön lisans öğretimi veriyor olabilirler).

3.3 University’ler

Genellikle birçok fakülte ve kolejden ön lisans, lisans, ve/veya yüksek lisans, doktora diploması veren, öğretim kadar araştırma faaliyetlerine de ağırlık veren yüksek öğretim kurumlarıdır.

3.4 Institute of Technology’ler

Üniversite statüsünde olup ön lisans, lisans, ve/veya yüksek lisans, doktora diploması veren okullar olup genelde teknik dallarda (mühendislik gibi) eğitim verirler.

0 Yorum:


  •  yazmış:


Asağıdaki arama formunu kullanın

Arama formu sitenin tüm içerği içinde aradığınız kelimenin geçtiği sayfaları bulup listeler

Ya da

Direk bize sorun

ankara@west-edu.com
×