Amerikan üniversitelerinde ders yılı Ağustos ayının sonlarında veya Eylül ayının ilk yarısında başlar. Mayıs ayında veya en geç haziran ayı başlarında biter. Full-time öğrencilerin bütün akademik yıl boyunca derslere devam etmeleri mecburidir.

ABD’de ki üniversitelerde genellikle güz (fall), ilkbahar (spring) ve yaz (summer) dönemi adı verilen “sömestr” sistemi uygulanmaktadır. Yaz dönemi seçmelidir. Güz ve ilkbahar dönemleri 16-17′şer hafta, yaz dönemi ise 8 haftadır. Dolayısıyla yaz dönemi güz ve ilkbahar dönemlerinin yarısı kadar bir süre devam ettiği için yaz döneminde alınabilecek minimum kredi sayısı 6 ile sınırlanmıştır. Normal tempoda güz dönemi 15. ilkbahar dönemi 15, yaz dönemi ise 8 kredidir. Bu sistemden dolayı, Yaz dönemine katılan bir öğrenci üniversite öğrenimini 3-3.5 senede tamamlayabilir.

Amerikan üniversitelerinde yaygın olarak görülen diğer bir sistem ise “quarter” (çeyrek) sistemidir. Buna göre, bütün bir yıl her biri genellikle 10-11 hafta uzunluğunda dört quarter’a bölünür. Bu sisteme göre güz (fall), kış (winter), ilkbahar (spring) ve yaz (summer) dönemleri vardır. Yaz dönemi seçmelidir.

Üniversitelerin çoğunda öğrenime istenilen devrede başlamak mümkündür. Ancak öğrenim normalde güz döneminde yani Ağustos\Eylül’de başlar. Öğrencilerin çoğunluğu bu dönemi tercih ederler. Bu da olası bazı sorunlarla karşılaşmamak içindir. Örneğin; ikinci dönemde herhangi bir dersin alınabilmesi, ilk dönemde verilmiş bir başka dersin başarıyla tamamlanmış olmasına bağlı olabilir. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki, tüm bu sorunlar peyderpey çözülecektir.

0 Yorum:


  •  yazmış:


Asağıdaki arama formunu kullanın

Arama formu sitenin tüm içerği içinde aradığınız kelimenin geçtiği sayfaları bulup listeler

Ya da

Direk bize sorun

ankara@west-edu.com
×