Akreditasyon

Akreditasyon, üniversitelerin devlet yüksek öğretim kurumları veya özel kurumlar tarafından onaylanması demektir. ABD’ deki bir yüksek öğretim kurumunun akredite olabilmesi için, öncelikle ABD’ deki yüksek öğretim kurumları tarafından onaylanması gerekir. Özel kurumlarında aynı anda akreditasyon vermesi durumunda ki bu nadiren olur, üniversite veya üniversitedeki program çift akreditasyon sahibi olur.

ABD’ deki akreditasyon teşkilatları, yüksek öğrenimde standartları tespit etmek ve kaliteyi muhafaza etmek için faaliyette bulunurlar. Bu amaçla okulları akademik uygunluk bakımından sık sık denetlerler. Hatta okulların kendileri, denetleme için başvurur. Ders programları, öğrencilere sağlanan öğrenim ve araştırma imkanları, kütüphane ve laboratuar gibi tesisler, sınıfların kalabalık olup olmaması, ders verenlerin nitelikleri gibi pek çok faktör değerlendirmeye alınır. Söz konusu kuruluşlarca kabul edilmeyen, yani akredite olmayan okulların verdikleri öğrenim ve diplomalar ne Amerika’ da ne de Türkiye’ de geçerlidir. Akredite, bir üniversite’ ye ve/veya o üniversitenin değişik fakültelerine verilir. Örneğin; bir üniversite ve aynı üniversitenin işletme fakültesi akredite olup mühendislik fakültesi akredite olmayabilir.

Okulların Sıralaması (RANKING)

ABD’ deki 3300 yüksek okulun tümü, U.S News & World, Barrons, Gourman Report gibi yayın organlarının sıralama –ranking- adı altında yaptıkları bir uygulamaya tabi tutulurlar. Bu yayın organlarının tarafsız olarak yaptıkları bir uygulamadır. Fakat başvurulacak okulları bunlara göre kısıtlamak çok yanlış bir uygulama olur. Sıralamalara girmeyen ya da üst sıralarda yer almayan yüzlerce akredite ve iyi üniversite vardır. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, örneğin lisans düzeyinde çok önde olan bir okulun yüksek lisans ve doktorada o kadar iyi olmayabileceğidir. Hatta o okulda belki lisansüstü programlar hiç yoktur. Bu durum göz önüne alındığında bir doktora öğrencisinin, lisans düzeyinde en iyilerinden diye bir üniversiteye başvurması gülünç olabilir. Diğer bir taraftan okullar arasında dallara göre farklılıklar olmaktadır. Örneğin, elektronik mühendisliğinde çok iyi kabul edilen bir okul ekonomide o kadar iyi olmayabilir. Yine aynı okul elektronik mühendisliğinde genel olarak iyi olmasına rağmen, elektronik mühendisliğinde sizin ulaşmak istediğiniz dalda belki hiçbir çalışma yapmıyordur. Buna karşılık, belki ismi hiç duyulmamış bir üniversitede tam sizin aradığınız program vardır.

Akredite olan tüm üniversitelere kabul şartı olan SAT/ACT (Lisans derecesi yapmak isteyen öğrenciler için), GRE/GMAT (Yüksek lisans derecesi yapmak isteyen öğrenciler için) testleri de sıralamayı etkileyen bir faktördür. Bu testler genel yetenek, bilgi ve başarı testi olup, her üniversitenin öğrenci kabulü için saptamış olduğu puan farklılıklar göstermektedir. GRE sınavı, işletme dışında yüksek lisans yapmak isteyen her öğrenci için, akredite okullar tarafından alınması şart koşulmuştur. Gene aynı şekilde, GMAT sınavı, işletme dalında yüksek lisans yapmak isteyen her öğrenci için, akredite okullar tarafından alınması şart koşulmuştur. Ayrıca her üniversitenin öngördüğü TOEFL (İngilizce yeterlilik sınavı) sınavı da sıralamayı etkileyen bir faktördür.

SAT puanları 200-800 arası olup sözel ve sayısal olmak üzere ikiye ayrılır. ACT puanları ise 1-36 arasıdır. GRE puanları 200-800, GMAT puanları 200-800(Genellikle okullar tarafından minimum 500 istenir), TOEFL puanları da 40-300 civarında olmaktadır.

0 Yorum:


  •  yazmış:


Asağıdaki arama formunu kullanın

Arama formu sitenin tüm içerği içinde aradığınız kelimenin geçtiği sayfaları bulup listeler

Ya da

Direk bize sorun

ankara@west-edu.com
×