Okulun MBA fakültesi AACSB akreditasyonuna sahiptir ve A.B.D.’deki MBA programları arasında %20 lik dilimdedir. MBA programını tamamlamak için öğrencilerin 33-48 kredi almaları gerekmektedir. Tamamlanması gereken toplam kredi sayısı, öğrencinin akademik geçmişi, daha önce almış olduğu derslerle doğru orantılıdır. Program en kısa 12 ayda tamamlanabilir.

La Salle MBA fakültesi 1000 kişilik öğrenci profiline bakıldığında; %59 u erkek, %41 i bayan öğrencilerden oluşan öğrencilerin, yaş ortalaması 32, ortalama iş deneyiminin 9 yıl, ortalama lisans derecesi not ortalamalarının 3,1/4 ve ortalama GMAT skorlarının da 510 olduğu göze çarpar.

La Salle MBA programına başvuru yapmak için neler gereklidir?

Öğrencilerin; Eksiksiz doldurulmuş bir başvuru formu, başvuru ücreti, lisans eğitimine ait resmi transkript belgeleri, TOEFL ve GMAT skorları ve profesyonel özgeçmişleri ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.

Programa başvuru yapabilmek için en az 2,5 not ortalaması ve en az 500 TOEFL skoru gerekmektedir.

Okul yıl boyunca başvuru kabul etmektedir. Belirlenmiş resmi son başvuru tarihleri olmamakla birlikte; öğrencilerin tüm başvuru belgelerinin en geç, güz dönemi için 15 Ağustos, Bahar dönemi için 15 Aralık ve yaz dönemi için 15 Nisan tarihlerinde okula ulaştırmaları önerilmektedir. Uluslararası öğrencilerin; bu tarihlerden de en 2 ay önce hazır olmaları önerilmektedir.

La Salle MBA programının eğitim ücreti; her kredi için 595 USD dir. Program minimum 33 ve maximum 48 kredi ile tamamlanabileceği için, toplam eğitim ücreti 19,000-29,000 USD dir.

Derecesiz(Non-Degree)Program Başvurusu

Lisans eğitimlerinin not ortalaması 3,0 ve üzerinde olan öğrenciler, GMAT skoru olmadan non-degree MBA programı için başvuru yapabilirler. Öğrenci çok başarılı bir akademik geçmişi olması durumunda non-degree olarak programa kabul edilebilir. Programa kabul edilen öğrencilerin, eğitimlerinin ilk sömestrinde sınava girmeleri gerekmektedir ve başarılı bir GMAT skoru almaları durumunda dereceli statüye geçebilirler.

Daha önce bir lisans üstü programa katılmış olan öğrenciler; daha önce almış oldukları bazı dersleri “B” ve üzeri notla geçmiş olmak kaydıyla transfer edebilirler.

Hemşirelik mastır derecesi ve aynı anda MBA derecesi almak isteyen öğrenciler, iki alanı birleştiren MSN-MBA çifte derecesini(dual-degree) alabilirler. Bu derece için öğrencilerin her iki programa ayrı ayrı başvuru yapmaları ve kabul edilmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler tüm derslere okulun her 3 kampüsünde de katılabilir, derecelerini istedikleri kampüste tamamlayabilirler. Ancak bir alanda konsantrasyon yapmak isteyen öğrenciler için; belli konsantrasyon alanları belli kampüslerde verilmektedir.

Konsantrasyon alanlarının bulunduğu kampüsler

Ana Kampüs(Northwest Philadelphia) ve Newtownda’ki Buck Country Center Kampüslerinde; Muhasebe, e-Ticaret, Finans, Genel İşletme Yönetimi, Sağlık Yönetimi(sadece ana kampüste), İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İşletme, Yönetim, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Pazarlama

Montgomory Country, Gwynedd Valley’de Gwynedd-Mercy College Kampüsünde; Finans, Genel İşletme Yönetimi, Yönetim ve Yönetim İşletim Sistemleri.

Temel Dersler

MBA programının temeli ve iş yaşamına yansıyan başarısı 3 temel faktörle ilgilidir; iletişim, bilgisayar ve sayısal beceriler. Buna bağlı olarak ve programa başvuran öğrencilerin çok farklı akademik geçmişleri ve profesyonel deneyimleri olması sebebiyle 3 temel ders almak gerekebilir. Her biri 1’er kredi olan bu dersler;

The Executive Communicator: Presentation Module, Computer Literacy for the Contemporary Business Environment, Mathematical Methods Module.

MBA Hazırlık Dersleri :
Öğrenciler, herbiri 3 kredi olan hazırlık derslerinden öğrencinin akademik geçmişlerine bağlı olarak muaf tutulabilirler.
Business Economics, Financial Accounting: A Customer Focus, Statistical Thinking for Managers, Effective and Efficient Management of Operations, Financial Markets.

Zorunlu Dersler:
Creating Customers Through Effective Marketting Management, Managerial Accounting for Decisiom Making, Planning and Control, Financial Management.

Konsantrasyon Dersleri:
Konsantrasyon yapmak için, konsantrasyon alanlarından birini seçerek; bu alana ait 3 ders ve bunlara ek olarak 1 seçmeli ders almak gerekmektedir.

Konsantrasyon alanları: Muhasebe, e-Ticaret, Finans, Genel İşletme Yönetimi, Sağlık Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslar arası İşletme, Yönetim, Yönetim İşletim sistemleri, Pazarlama

0 Yorum:


  •  yazmış:


Asağıdaki arama formunu kullanın

Arama formu sitenin tüm içerği içinde aradığınız kelimenin geçtiği sayfaları bulup listeler

Ya da

Direk bize sorun

ankara@west-edu.com
×