California State University Hayward MBA programı 1973 yılında AACSB akreditasyonunu almaya hak kazanmıştır. AACSB tüm Amerika’da sadece 347 işletme okulunun sahip olduğu bir akreditasyondur. Çalışan kişilerin de programdan yaralanabilmesi için dersler akşamları verilmektedir. Dersler pazartesiden perşembeye akşamları ve bazen de cumartesi günleri verilmektedir. MBA programına güz, kış ve bahar döneminde öğrenci kabul edilmektedir. Programın tamamı 20 dersten oluşur. Bunların 9’u giriş dersi 11’i ise ana derslerdir. Lisans eğitimi süresince işletme dalında eğitim almamış bir öğrenci programı her çeyrek 2 ders alarak 10 çeyrekte(2,5 yıl), lisans eğitiminde işletme alanında olan bir öğrenci tüm giriş derslerinden muaf tutulursa programı 6 çeyrekte(1,5 yıl) bitirebilmektedir. MBA programı Hayward ve Contra Costa kampüsünde verilmektedir.

MBA Profili

 • İşletme eğitimli öğrenciler %43
 • Ekonomi %18
 • Mühendislik %4
 • Diğer %35
 • Uluslararası öğrenci %41
 • İş tecrübesi 8 yıl
 • Ortalama(gpa) 3.33
 • GMAT ortalaması 540

Giriş Dersleri

 • Financial Accounting
 • Managerial Acounting
 • Computer Information Systems
 • Economics for Managers
 • Financial Decision
 • Quantitative Methods in Business
 • Production & Operations Management
 • Business and Society
 • Organization & Management
 • Managing Marketing

Her öğrencinin 4 kredilik bir Uluslararası İşletme yada ekonomi dersi alması gerekmektedir.

Ana Dersler (12 kredi)

 • Seminar in Financial Management
 • Quantitative Business Methods
 • Seçilecek 1 adet kişisel yetenek dersi

Uzmanlık Dersleri(28 kredi)

Bu bölümde öğrenci seçeceği uzmanlık alanından 28 kredilik ders alacaktır. 5 kredilik Seminar in Strategic Management.

Uzmanlık Alanları

Muhasebe, İşletme Ekonomisi, Bilgisayar Bilgi Sistemleri, e-Business, Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İşletme, Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Küçük İşletme Yönetimi, Operasyon ve Malzeme Yönetimi, Operasyon Araştırması, Stratejik Yönetim, Vergilendirme, Telekomünikasyon Yönetimi.

Kabul Şartlarıa

 • Lisans mezuniyet ortalamasının min 2.5 olması
 • Min 550 TOEFL
 • Min 500 GMAT
 • 3 adet referans mektubu
 • CV ve niyet mektubu

Otomatik kabul şartları

MBA programına otomatik kabul için başvuru sahibinin aşağıdaki formülde en az 1050 ye ulaşması ve ayrıca GMAT sınavında verbal ve quantitative bölümlerinin her ikisinde de %20 lik başarıyı yakalamış olması gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren öğrenciler otomatik olarak kabul edilir.
Son 60 kredi genel not ortalamanız x 200 + GMAT skor: Min 1050

Son Başvuru Tarihi

 • Güz dönemi için 1 Haziran
 • Kış döenmi için 1 Eylül
 • Bahar dönemi için 1 Ocak

0 Yorum:


 •  yazmış:


Asağıdaki arama formunu kullanın

Arama formu sitenin tüm içerği içinde aradığınız kelimenin geçtiği sayfaları bulup listeler

Ya da

Direk bize sorun

ankara@west-edu.com
×