San Diego State University California Eyalet üniversite sistemi içerisinde yer alan en büyük okuldur. California eyaletinin batı ucunda yer alan San Diego şehrinde bulunan okulun toplam 33285 öğrencisi bulunmaktadır. Okulda 90 farklı ülkeden 1300 uluslararası öğrenci eğitim almaktadır. San Diego State Üniversity 78 dalda lisans,60 dalda master ve 13 dalda doktora eğitimi vermektedir.

LİSANS POGRAMLARINDAN BAZILARI;
Muhasebe, Antropoloji, İşletme, Kimya, İnşaat Mühendisliği, İletişim, Halkla İlişkiler, Bilgisayar Mühendisliği, Dans, Ekonomi, Elektrik Mühendisliği, Tarih, Coğrafya, Sağlık Bilimleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası İşletme, Gazetecilik, Yönetim, Pazarlama, Matematik, Müzik, Siyaset Bilimi, Psikoloji, İspanyolca, Almanca, İstatistik, Radyo Televizyon, Tiyatro, Finans…

MASTER PROGRAMLARI; 
Muhasebe, Antropoloji, MBA, Kimya, Çocuk Gelişimi, Şehir Planlama, İnşaat Mühendisliği, İletişim, Bilgisayar Müh., Ekonomi, Eğitim, Elektrik Müh, İngilizce, Çevre Müh., Finans, Fransızca, Coğrafya, Uluslararası İşletme, Yönetim, Mekanik Müh., Mikro-Biyoloji, Müzik, Hemşirelik, Fizik, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Psikoloji, İstatistik, Radyo Televizyon.

DOKTORA PROGRAMLARI;
Biyoloji, Kimya, Klinik Psikoloji, Eğitim, Coğrafya, Matematik, Psikoloji, Halk Sağlığı, Mühendislik Bilimi…

LİSANS DÜZEYİNDE KABUL ŞARTLARI; 
Sand Diego State University lisans programlarına kabul için lise diplomasını almış olmak gerekmektedir. Lise döneminde alınan derslerin genel ortalaması oldukça önemi taşımaktadır. Transfer öğrencilerinin ise lise ortalamasının yanı sıra, üniversitede almış olduğu derslerin ortalamasının da belirli bir başarıda olması gerekmektedir. Ayrıca anadili İngilizce olmayan tüm uluslararası öğrenciler için TOEFL 550(213) şartı bulunmaktadır. İngilizcesi bu seviyede olmayan öğrenciler SDSU İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler. Ayrıca SDSU ya şartlı kabul başvurusu sunabilirler.

LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE KABUL ŞARTLARI;
SDSU lisansüstü kabul şartları bölümden bölüme değişmekle birlikte genel olarak başvuru sahibinin lisans eğitim ortalamasının 4.0 sistemde minimum 3.0 olması gerekmektedir. Ayrıca İşletme dışındaki dallarda eğitim alacak öğrencilerden GRE ,İşletme eğitimi almak isteyenlerden ise GMAT sınavı istenmektedir. GMAT in minimum 540 olası ve ayrıca sınavdaki tüm ölümlerin %25 başarıda ve yazı yeteneği kısmının da 3,5 olması gerekmektedir. GRE puan isteği bölümden bölüme değişmektedir.

EĞİTİM MALİYETLERİ;

1 akademik yıl (9 ay) için eğitim ücreti : 11.500 USD

Kitaplar : 1.260 USD
Sağlık Sigortası : 650 USD

KONAKLAMA;

San Diego State University kampüsü içerisinde yurtlar bulunmaktadır. Kampüste bulunan yurtlarda konaklama çift kişilik oda şeklindedir. Yurtlar dersliklere yürüyüş mesafesindedir. Yurt içersinde kafeterya, restoran,yüzme havuzu bulunmaktadır. Yurtlarda 1 akademik yıl boyunca konaklama 9.450 USD dir.

Arzu eden öğrenciler bir Amerikalı aile ile birlikte kendisine verilen tek kişilik odada konaklayabilir. Aile yanı konaklamaya günde iki öğün yemek dahildir. Aylık konaklama ücreti $590 dır. Aile yanı konaklama Amerikan kültürünü yakından tecrübe etmek isteyen öğrenciler için ideal konaklama şeklidir.

Ayrıca kampüs dışında apartmanda kalma imkanı da bulunmaktadır. Okul bu apartmanların kiralanması konusunda öğrencilere yardımcı olmaktadır. Apartman kiraları apartmanın büyüklüğüne göre değişmektedir.

DİL EĞİTİMİ

San Diego State University içerisinde İngilizce hazırlık eğitimi veren ALI bulunmaktadır. ALI içerisinde farklı amaçlara yönelik dil eğitimi ve sınav hazırlık programları bulmak mümkündür.

AKADEMİK AMAÇLI İNGİLİZCE PROGRAMI ;

Amerika’da lisans yada lisans üstü eğitim almayı amaçlayan öğrencilere yönelik bir programdır. Bu programa hiç İngilizce bilmeyen öğrenciler katılamaz.

Süre: 12-18 hafta sürelerde katılım sağlanabilir. Süre bitiminde program uzatılabilir.
Ücret: 3.420 – 4.910 USD (Süreye göre değişir)

PRE-MBA PROGRAMI ;

Bu program SDSU yada diğer Amerika üniversitelerinde MBA yapmak isteyen öğrencilerin GMAT ve TOEFL a hazırlayan ve MBA süresinde gerekli olacak iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir programdır. Haftada 27 saatlik bir programdır. Ve katılımcıların daha önce İngilizce eğitim almış olması gerekmektedir.

Süre : 12-18 hafta süreli, uzatılabilir.
Ücret : 3.670 – 5.240 USD (Süreye göre değişir)

YOĞUN İNGİLİZCE İLETİŞİM PROGRAMI ;

Bu program İngilizce konuşma ve anlama yeteneğini arttırmak ve Amerikan kültürünü tanımak ve günlük hayatta gerekli konuşma becerilerini arttırmak isteyen öğrencilere yada profesyonellere yönelik bir programdır. Haftada 23 saatlik bir programdır. Programa katılım için belli bir İngilizce bilgisine ihtiyaç vardır.

Süre : 3-18 hafta süreli, uzatılabilir.
Ücret : 1.615 – 5.155 USD (Süreye göre değişir)

SDSU’DA SÖMESTR PROGRAMI;

Bu program katılımcılara üniversiteye giriş için gerekli şartları yerine getirmeksizin SDSU’da lisans düzeyinde 12 lisansüstü düzeyde ise 9 kredilik ders alma imkanı sağlayan bir programdır. SDSU’da alınan bu krediler okul transcriptinde görülecek ve diğer üniversitelere transfer edilebilecektir.

Bu program İngilizce eğitimi ile birlikte de yürütülebilir. Yoğun İngilizce derslerinin yanı sıra birkaç üniversite dersi alınabilir.

Bu progarm ALI’da İngilizce seviyesi yüksek öğrencilere hazırlanmış bir programdır. SDSU’ya kabul şartlarını yerine getirmeden gelmek isteyenler için uygun bir programdır. Sömestr SDSU programında 2 sömestr geçiren öğrencilere akabinde OPT imkanı sağlanır. OPT öğrencilere 12 ay süresince çalışma imkanı sağlar.Programa katılım için 550 TOEFL gerekmektedir.

Süre: 17-18 hafta
Ücret: 5.470 USD

İŞLETME SERTİFİKA PROGRAMLARI;

TOEFL’da 525-550 düzeyinde olan uluslar arası öğrenciler Amerikalı öğrencilerle birlikte işletme bilgilerini genişletebilirler. Amerika’nın en büyük işletme fakültelerinden birine sahip SDSU’da ders alma olanağına sahip olurlar. Sertifika programına katılan öğrenciler Foundations of American Business yada Contemporary Business Methods’ı alırlar. Foundations of American Business daha önce işletme alanında eğitim almamış katılımcılara uygun bir programdır ve minimum 525 TOEFL isitenmektedir. Contemporary Business Methods ise işletme bilgisine yada tecrübesine sahip ve TOEFL’dan 550 sunabilen öğrencilere açık bir programdır. Her iki program içinde muhakkak üniversite mezunu olma koşulu bulunmaktadır.

Süre : 4 ay
Ücret : 2.505 – 5.155 USD (Süreye göre değişir)

TURİZM İŞLETME SERTİFİKA PROGRAMI ;

Bu program turizm endüstrisinde kariyer yapmayı planlayan uluslar arası öğrencilere yönelik bir programdır. Katılımcılar Amerikalı öğrencilerle birlikte 1 sömestr süresince staj dahil 4 ders alırlar. Bu dört dersi ve stajı tamamlayan katılımcılar sertifikayı ve SDSU transcrptini almaya hak kazanırlar. Program içeriğindeki staj katılımcıların edindikleri bilgiyi turizmin farklı alanlarında hizmet veren şirketlerde pratik etme imkanı bulurlar. Programa katılım için minimum 550 TOEFL skoru istenmektedir.

Süre : 17 ve 18 hafta süreli
Ücret :5.650 USD

TESL/TEFL SEMİNER PROGRAMI ;

Program İngilizce öğretme yeteneklerini arttırma,öğretim tekniklerive yeni öğretim araçlarını tanıtma amaçlı bir seminer programıdır. 3 hafta süreli programda toplam 75 saatlik bir programdır. Programa katılım için daha önce 2 yıl İngilizce öğretmenliği yapmış olmak ve 500+ TOEFL istenmektedir.

Ücret : 1.350 USD

TEFL SERTİFİKA PROGRAMI ;

4 hafta süreli ve 120 saat ders içeren program lisansüstü bir sertifika programıdır. Program içersinde ingillizce öğrenen anlayışları, derslik atmosferi, yönetimi, ders hazırlığı, araç geliştirme gibi pek çok yönden gelişim amaçlanmaktadır.

Ücret : 2.600 USD

0 Yorum:


  •  yazmış:


Asağıdaki arama formunu kullanın

Arama formu sitenin tüm içerği içinde aradığınız kelimenin geçtiği sayfaları bulup listeler

Ya da

Direk bize sorun

ankara@west-edu.com
×